Arif Gashimov

Arif Gashimov

Azerbaijani scientist, Doctor of Technical Sciences, Professor
Date of Birth: 28.09.1949
Country: Azerbaijan

Azərbaycanın elmi xadimi Arif Qaşımovun biografiyası

Arif Mahmud oğlu Qaşımov 28 sentyabr 1949-cu ildə Azərbaycan SSR Naxçıvan Muxtar Respublikasının Çay-Şahbuz kəndində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun energetika fakültəsini qeydə alqışlayaraq elektrik mühəndisi fənnindən məzun olmuşdur. Eyni il Azərbaycan Elmlər Akademiyasının "Elektrofizika" laboratoriyasında (hal-hazırda "Yüksək gərginlik texnologiyası və fizikası" laboratoriyası) işə başlamış və bu günkü günlərədək elmi fəaliyyətini davam etdirir.

1980-ci ildə Ukraynanın Elektrodinamika İnstitutunun İxtisas Şurasında namizədi müdafiə edərək, 1993-cü ildə isə elmi doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2002-ci ildə A.M. Qaşımov Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun direktoru təyin edilmişdir. 2007-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının daimi üzvü və Milli Elmlər Akademiyasının birinci vitse-prezidenti seçilmişdir. A.M. Qaşımov Beynəlxalq Ekoloji Energetika Akademiyasının daimi üzvüdür. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının energetika Koordinasiya Şurasının müavini, Azərbaycan Sənaye və Energetika Nazirliyinin yenilənəbilən enerji mənbələri komissiyasının müavini, "Azərənərji" QSC-nin Texniki Şurasının üzvüdür.

Uzun müddət Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının "Elektrotermal qurğular və yüksək gərginlik texnikası" kafedrasının professoru olmuşdur. Hazırda isə Arif Qaşımov Azərbaycan Texniki Universitetinin professorudur. Arif Mahmud oğlu Qaşımov, elektrik fizikası və yüksək gərginlik texnikası sahəsində tanınmış Azərbaycan elmi xadimidir. C.M. Əlibayov akademik və E.V. Dmitriyev doktor, professor ilə birgə 110-500 kV elektrik şəbəkələrində birfazlı qısa şəbəkə axınlarının məhdudlaşdırılması üzrə teorik əsaslar və texniki vasitələr hazırlamaq üzrə əməkdaşlıq edərək, müasir elektroenergetikanın əsas tapşırığı olan aşkarların məhdudlaşdırılması və qısa şəbəkə axınlarının məhdudlaşdırılması problemini həllin əhəmiyyətli töhfəsi olmuşdur. 1978-ci ildə A. M. Qaşımov hökumət tərəfindən Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatına layiq görülmüşdür.

© BIOGRAPHS